Furaha Publishers

, ,

UMURYANGO W’IGITICY’AMACUNGA

Umuryango w’igiti cy’amacunga, wari ubayeho neza kugeza ijoro rimwe, ubwo nyina w’ibiti by’amacunga yumvaga abagabo babiri, barimo kugambira kumubazamo imbaho, maze bakanagurisha abana be. Ese nyina w’ibiti by’amacunga yabashije gutoroka we n’abana be?

Author: Christine Warugaba
Theme: Environmental Protection
Category: Children’s Book- 6-9 years