Furaha Publishers

, ,

UMUSOZI UDASANZWE

Aho Mariya n’ababyeyi be bari batuye, bari bakikijwe n’imisozi myiza cyane. Igihe kimwe, Mariya n’ababyeyi be batembera kuri umwe muri iyo misozi. Soma iyi nkuru umenye ibyo bahasanze.

Author: Christine Warugaba

Theme: Gender empowerment

Category: Children’s Book- 6-9 years