Furaha Publishers

, ,

UKO INTARE YABANYE N’IZINDI NYAMASWA

Mu gihe kitari gito, inyamaswa zo mu ishyamba rya Nyungwe, zari zarakanzwe n’intare. Ijoro rimwe, izo nyamaswa ziraterana ziyifatira

umwanzuro udakuka. Ese intare izahindura imyitwarire yayo?

Author: Christine Warugaba

Theme: Friendship/Teamwork

Category: Children’s Book- 6-9 years