Furaha Publishers

, ,

INTINSYI MU BUNYOBWA

Ku musozi wa Soga, habaga umuryango wari utunzwe n’ubunyobwa gusa. Intinsyi zari zarawurembeje, ziwiba ubunyobwa bukiri mu mirima. Isomere uko intinsyi imwe yaje gukura uwo muryango mu kaga.

Author: Bonny B Murangwa

Theme: Stealing

Category: Children’s Book- 6-9 years