Furaha Publishers

, ,

INKWAVU N’UMUKUNGUGU N’UMUKUNGUGU

Inkwavu zangaga ko umukungugu uzinjirira mu nzu kuko watumaga abana bazo bitsamura bakanarwara amaso. Soma iyi nkuru umenye umwanzuro inkwavu zafatiye umukungugu kugirango utagaruka.

Author: Christine Warugaba

Theme: Cleaning

Category: Children’s Book- 6-9 years